Event

Nhằm tổ chức một diễn đàn với sự trao đổi thẳng thắn, đa chiều về văn hóa, đạo đức, triết lý kinh doanh của doanh nghiệp từ đó tạo môi trường thuận lợi nhằm cải tạo, xây dựng và phát huy văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước, Báo Văn Hóa phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức chương trình "Hội thảo Văn hóa Doanh nghiệp và Đạo đức Kinh doanh". Tham gia hội thảo, quý khách mời sẽ được gặp gỡ, thảo luận cùng các chuyên gia hàng đầu về kinh tế, các đại diện doanh nghiệp về vấn đề xoay quanh việc phát triển doanh nghiệp, phát huy văn hóa doanh nghiệp và nâng cao đạo đức kinh doanh.